a (1) a (2) a (3) a (4)

Hat and Walking Stick Concept 3D Table designed by ZahMeTR . I have not seen any table like these idea. Concave or convex which one you choose. Have Fun.

[ Şapka ve baston şeklinde konsept masa sandalye tasarımı. Masaların üst zemini fötr şapka şeklinde ayakları içe veya dışa dönük ters bastonar şeklindedir. ]

 

BUY DESIGN [TASARIMI SATIN AL] DESIGN CODE - TASARIM KODU: ZSP34